TAGI:

Na ręce Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie wpłynęły podziękowania pacjentki, która odbywała leczenie w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

      Pacjentka wyraziła swoje uznanie za profesjonalną opiekę, jaką została otoczona podczas pobytu na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Zaznaczyła, iż leczenie na Oddziale było prowadzone w pełni profesjonalnie, a stosunek kadry lekarskiej i pielęgniarskiej do pacjentów cechował się dużą kulturą i empatią.

         Pacjentka szczególne podziękowania skierowała na ręce Ordynatora Oddziału – dr n. med. Piotra Kusiaka oraz wyraziła swoje uznanie dla pozostałego personelu, którzy rzetelnie i życzliwie wykonywał swoje obowiązki.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Chrzanowie dołącza się do podziękowań Pacjentki i składa podziękowania personelowi, który dzięki swojemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu w wykonywaną pracę, kreuje pozytywny wizerunek Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.