Telefony

Lekarze  (32) 624 - 73 - 65
Sekretariat (32) 624 - 73 - 68
Pielęgniarki (32) 624 - 73 - 66

 

p.o. Ordynatora:
lek. med. Marzena Piórko - specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

Z-ca Ordynatora:
lek. med. Elżbieta Kasprzyk - specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka koordynująca: Kinga Romanowska-Kulczyk, Beata Wind

Kadra lekarska

Profil i specyfika oddziału
Oddział usytuowany jest w pawilonie E na I piętrze. Na oddziale znajduje się 9 stanowisk intensywnej terapii, wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie sztucznej wentylacji i monitorowanie parametrów życiowych metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi. Oddział pełni ostry dyżur 24 godziny na dobę. Prowadzi leczenie pacjentów w stanie ciężkim. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentów w oddziale są: wstrząs, urazy wielonarządowe, ostre zawały serca, zatrucia lekami, zatrzymanie krążenia, niewydolność oddechowa, obrzęk płuc, zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej i inne. W uzasadnionych przypadkach wdraża procedury kwalifikacji chorych do przeszczepów poszczególnych narządów od dawców. Oddział udziela świadczeń z zakresu anestezjologii dla wszystkich oddziałów zabiegowych tutejszego szpitala, realizuje współczesne metody znieczulenia ogólnego i regionalnego. W oddziale wykonuje się ok. 4 tys. znieczuleń rocznie. Pacjenci objęci są interdyscyplinarną opieką medyczną przez wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek. Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Możliwości diagnostyczno- terapeutyczne
Oddział wyposażony jest w stanowiska intensywnej terapii zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym m.in. w następującą aparaturę medyczną:


Oddział posiada szerokie możliwości diagnostyczne. Świadczenia są wykonywane bezpośrednio w oddziale lub we współpracy z pracowniami zlokalizowanymi w sąsiedztwie: TK, USG. Rtg, analityki, mikrobiologii, serologii, histopatologii.

Perspektywa rozwoju
Doskonalenie umiejętności i wdrażanie standardów nowoczesnego leczenia, w tym leczenie bólu pooperacyjnego.
Informacje dodatkowe
Gwarancją wysokiej jakości usług dla pacjentów znajdujących się bezpośrednio w dobie pooperacyjnej jest nowoczesna sala wybudzeniowa. W ramach inwestycji, w współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Regionalnego, oddano do użytku salę wybudzeniową z sześcioma stanowiskami intensywnej terapii. Wyposażone zostały one w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, niezbędną do prowadzenia pacjentów w stanie zagrażającym zdrowiu i życiu.
Oddział kreowany jest jako jeden z wiodących w Małopolsce w pobieraniu narządów do przeszczepów od dawców we współpracy z ośrodkami transplantacyjnymi.

wykaz wykonywanych procedur na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
„Zespół medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" fot. Ł. Kulak