Telefony

Lekarze   (032) 624 - 72 - 25
Sekretariat  (032) 624 - 72 - 07
Pielęgniarki  (032) 624 - 72 - 24

 

Ordynator
lek. med. Andrzej Zieliński - specjalizacja z chirurgii ogólnej
Z- ca Ordynatora Oddziału
lek. med. Marta Figiel-Różycka - specjalizacja z chirurgii dziecięcej

Pielęgniarka koordynująca: mgr Bronisława Bednarz

Kadra lekarska

Profil i specyfika oddziału
Oddział znajduje się na III piętrze, pawilonu "A". Posiada 36 łóżek zlokalizowanych w komfortowych salach chorych 2 i 3 łóżkowych. Oddział posiada dwie sale wzmożonego nadzoru pooperacyjnego, wyposażone w sprzęt monitorujący parametry życiowe. Zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowany zespół chirurgów, który korzysta z nowoczesnych sal operacyjnych oraz specjalistycznej aparatury diagnostyczno-leczniczej. Oddział pełni ostry dyżur przez 24 godziny, co drugi dzień. Opiekę nad pacjentem zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek. Rocznie w oddziale leczonych jest około 1200 pacjentów, wykonywanych jest ponad 700 zabiegów operacyjnych, z czego 300 operacji metodą laparoskopową. Kadra lekarska zapewnia kontynuacje leczenia w warunkach ambulatoryjnych w poradni przyszpitalnej: chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej. Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji dla lekarzy z chirurgii ogólnej.

Możliwości diagnostyczno- terapeutyczne
Zakres zabiegów operacyjnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik chirurgicznych obejmuje:

Oddział korzysta z bogatego zaplecza diagnostycznego szpitala: pracowni endoskopii, tomografii komputerowej, pracowni histopatologicznej, rezonansu magnetycznego, badań radiologicznych oraz pełnego zakresu badań laboratoryjnych. Oddział ma możliwość dostępu do pracowni endoskopowej, gdzie wykonuje się pełny zakres zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych, takich jak: gastroskopia, kolonoskopia, ERCP, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego, endoskopowe usuwanie polipów żołądka i jelita grubego, endoskopowe opaskowanie żylaków przełyku.

Z zakresu chirurgii dziecięcej wykonywane są następujące zabiegi: przepukliny, stulejki, wodniaki jądra, żylaki powrózka nasiennego – głównie u dzieci powyżej 3 roku życia.

Perspektywa rozwoju
Dzięki zaangażowaniu kadry lekarskiej w doskonalenie technik endoskopowych planuje się rozwój oddziału w kierunku nowoczesnego leczenia schorzeń wątroby i dróg żółciowych. Ponadto planuje się rozszerzenie zakresu zabiegów z chirurgii naczyniowej.

wykaz wykonywanych procedur na Oddziale Chirurgii Ogólnej

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział Chirurgiczny Ogólny

„Zespół medyczny OddziałuChirurgicznego Ogólnego" fot. Ł. Kulak