Telefony

Lekarze  (032) 624 - 72 – 57
Sekretariat (032) 624 – 72 – 36
Pielęgniarki (032) 624 – 72 – 56

Ordynator

dr n. med. Jacek Nowak - specjalizacja z kardiologii i chorób wewnętrznych

Z- ca Ordynatora Oddziału
dr n. med. Wojciech Gilowski - specjalizacja z kardiologii

Pielęgniarka koordynująca: Lucyna Rzepka

Kadra lekarska

Profil i specyfika oddziału Oddział znajduje się na IV piętrze, pawilon A, posiada 31 łóżka w salach 2 i 3 łóżkowych. Oddział pełni 24 godzinny dyżur kardiologiczny. W ramach oddziału zorganizowane są sale intensywnego nadzoru kardiologicznego, z wyodrębnionym personelem i stałym monitoringiem, poprzez centralną stację monitorowania. W oddziale stosuje się szeroką paletę nowoczesnego sprzętu, co gwarantuje rzetelną i szybką diagnostykę osób wymagających pomocy w trybie nagłym. Doświadczona kadra lekarsko – pielęgniarska prowadzi kompleksową diagnostykę inwazyjną i nieinwazyjną oraz leczenie schorzeń sercowo- naczyniowych. W 2005 roku w oddziale rozpoczęto implantowanie stymulatorów serca zarówno jedno, jak i dwujamowych. Oddział pozostaje w współpracy z Krakowskim Ośrodkiem Klinicznym, w zakresie konsultacji do dalszego leczenia chorych wymagających leczenia kardiochirurgicznego. Oddział posiada zgodę CMKP na kształcenia młodej kadry medycznej zawodu lekarskiego i pielęgniarskiego. Uczestniczy także w realizacji programów interwencyjnego leczenia świeżego zawału serca. Pacjent ma zapewnioną kontynuację leczenia w przyszpitalnej poradni kardiologicznej. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych oraz Certyfikat typu A oddziału elektrokardiologicznego od 2009 roku.

Możliwości diagnostyczno- terapeutyczne Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób sercowo- naczyniowych pacjentów przyjętych w trybie nagłym, jak również planowym. Oddział posiada własną sala operacyjną wyposażoną w sprzęt do elektrofizjologii umożliwiającą implantację urządzeń. Oddział dysponuje wysokiej klasy aparaturą medyczną, w tym: UKG, aparatem EKG, zestawem do elektrostymulacji i do testów pochylniowych. Holter RR, kardiomonitorami, kardiostymulatorami, i innymi. Ponadto świadczy szereg usług specjalistycznych tj.: EKG, Holter do 24 godzinnego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego, testy obciążeniowe zarówno farmakologiczne, jak i na bieżni ruchomej, UKG (echokardiografia), TEE (echokardiografia p/przełykowa), badania elektrofizjologiczne. Od 2005 roku wykonuje się inplantacje rozruszników serca. Od 2008 roku rozpoczęto wszczepienie kolejnych urządzeń np. kardiowerterów - defibrylatorów. W 2012 r. rozpoczęto implantowanie urządzeń resynchronizujących (CRT-D). W 2014 r. rozpoczęto pierwsze ablacje u pacjentów. Od maja 2016r. rozpoczęto wykonywanie nowej procedury - zaawansowane ablacje u pacjentów ze złożonymi zaburzeniami rytmu szczególnie pochodzenia komorowego. Zabiegi te są wykonywane z wykorzystaniem systemu ENSITE służącym do mapowania elektroanatomicznego serca z przestrzenną kolorową wizualizacją wnętrza serca.   20 czerwca 2017r. na bloku operacyjnym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie wykonano nową procedurę – krioablację (Krioablacja jest nowoczesną metodą leczenia migotania przedsionków serca. Podczas zabiegu krioablacji, za pomocą ujemnych temperatur celowo uszkadza się mięsień sercowy w miejscu, które wywołuje arytmię).

Informacje dodatkowe:

Przy szpitalu funkcjonuje Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej, który współpracuje z naszym oddziałem. Prowadzona jest tam kompleksowa diagnostyka inwazyjna oraz leczenie wszystkich schorzeń sercowo- naczyniowych. Pacjenci, którzy trafiają do szpitala z ostrym zespołem wieńcowym są kierowani do w/w ośrodka, gdzie stosuje się najnowocześniejsze metody współczesnej terapii, wykonując ratunkowe koronografie wraz z angioplastyką naczyń wieńcowych. Perspektywy rozwoju Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w licznych kursach, doskonalących sympozjach i konferencjach naukowo- szkoleniowych oraz zdobywając kolejne specjalizacje. Doskonalenie umiejętności z zakresu wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych. Szczególny nacisk skierowany jest na rozwój elektrofizjologii.

wykaz wykonywanych procedur na Oddziale Kardiologicznym

.

 

Oddział Kardiologiczny

„Zespół medyczny Oddziału Kardiologicznego" fot. Ł. Kulak