Telefony

Lekarze  (032) 624 - 70 – 74
Sekretariat (032) 624 – 70 – 78
Pielęgniarki (032) 624 – 70 – 77

 

Lekarz koordynujący:
lek med. Anna Buczak-Sala - specjalizacja z neurologii

Z- ca lekarza koordynującego:
lek. med. Ewelina Kubańska - specjalizacja z neurologii

Pielęgniarka koordynująca: mgr Agata Palarczyk – Zezyk (specjalista pielęgniarstwa neurologicznego)

Kadra lekarska

Psycholog: mgr Anna Dudek-Smaka - psycholog, psychoterapeuta
Specjalista Neurologopeda: mgr Edyta Topolska

Profil i specyfika oddziału
Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy ściśle współpracują ze sobą.
Oddział Udarowy został wyodrębniony z Oddziału Neurologicznego. W ramach oddziału Udarowego funkcjonuje 16 łóżek z salą intensywnego nadzoru. W Oddziale Udarowym prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności nagłych udarów mózgu krwotocznych i niedokrwiennych. Proces leczenia udaru mózgu wdrożony jest zgodnie z aktualnymi standardami postępowania i uwzględnia elementy diagnostyki, farmakoterapii oraz wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
Oddział Neurologiczny posiada 15 łóżek. Oddział Neurologiczny zajmuje się leczeniem przewlekłych chorób neurologicznych takich jak: stwardnienie rozsiane, padaczka, choroba Parkinsona i inne. Prowadzi leczenie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w ramach programu lekowego. Oddział Neurologiczny posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z neurologii.
Oddziały pełnią stały, ostry dyżur neurologiczny.
Pacjenci hospitalizowani w Oddziale Neurologicznym i Udarowym mają zapewnioną kontynuację usług i kontynuację leczenia stacjonarnego w oddziale rehabilitacji neurologicznej, jak również w warunkach ambulatoryjnych w poradni przyszpitalnej. Opiekę nad pacjentem zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół interdyscyplinarny: lekarze, pielęgniarki, fizykoterapeuci, neurologopeda i psycholog. W oddziale prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, diagnoza i terapia funkcji poznawczych.

Możliwości diagnostyczno- terapeutyczne
Szybkie ustalenie rozpoznania i wdrożenie nowoczesnych technik leczenia schorzeń niedokrwiennych jest możliwe dzięki całodobowej dostępności do specjalistycznej aparatury medycznej – RM, TK, USG-DOPPLER DUPLEX. Oddziały korzystają z doskonałego zaplecza diagnostycznego szpitala. Pacjent z podejrzeniem udaru mózgu objęty jest wzmożonym nadzorem lekarskim i pielęgniarskim w sali intensywnego nadzoru, która wyposażona jest w sprzęt i aparaturę medyczną monitorującą parametry życiowe. Przy oddziałach działa pracownia EMG i EEG. Działania ukierunkowane na rozwiązywanie problemów zdrowotnych pacjentów realizowane są w współpracy z wąskospecjalistycznymi ośrodkami klinicznymi takimi jak neurochirurgia i chirurgia naczyniowa. Ponadto oddział współpracuje z lekarzami innych specjalizacji w szpitalu tj. kardiolog, internista, radiolog.

wykaz wykonywanych procedur w części neurologicznej oddziału

 wykaz wykonywanych procedur w Pooddziale Udarowym

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy

„Zespół medyczny Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego” fot. Ł. Kulak