Telefony
Konsola (032) 624 - 70 - 08, (032) 624 - 74 - 95

Lekarz koordynujący:
lek. med. Nazarij Koziar - specjalista ratownictwa medycznego

Z-ca lekarza koordynującego:
lek. med. Michał Kornblit specjalista ratownictwa medycznego

Pielęgniarka koordynująca: Joanna Synal

Kadra lekarska

Profil i specyfika oddziału
Oddział znajduje się na I piętrze, pawilonu "C". Szpitalny Oddział Ratunkowy zapewnia dostępność do udzielania świadczeń zdrowotnych w stanie nagłym, zagrażającym zdrowiu i życiu, w trybie ciągłym, całodobowym.  Oddział funkcjonuje w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracuje z Pogotowiem Ratunkowym, który dysponuje zespołami ratownictwa medycznego specjalistycznego i podstawowego. Usytuowanie oddziału zapewnia łatwą komunikację z blokiem operacyjnym, zakładem diagnostyki obrazowej oraz oddziałem anestezjologii i intensywnej opieki medycznej. Oddział składa się m.in. z następujących obszarów:

Kadra medyczna i infrastruktura lokalna, jak również odpowiednia aparatura i sprzęt medyczny oddziału zapewnia warunki niezbędne do:

Oddział wyposażony jest w sprzęt i aparaturę niezbędną do prowadzenia reanimacji i monitorowania funkcji życiowych, w tym między innymi w:

Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje w współpracy ze wszystkimi oddziałami szpitalnymi, a w szczególności z oddziałem intensywnej opieki medycznej, urazowo - ortopedycznym, chirurgii ogólnej, kardiologicznym. Szeroki zakres diagnostyki możliwy jest dzięki całodobowej dostępności do pracowni TK, RM, Rtg, USG, laboratorium, analityki, mikrobiologii, serologii i innych pracowni stanowiących zaplecze diagnostyczne szpitala.

wykaz wykonywanych procedur w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

„Zespół medyczny Oddziału Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" fot. Ł. Kulak