Przedsiębiorstwo: Szpital Specjalistyczny
Jednostka organizacyjna - SZPITAL

#ODDZIAŁY SZPITALNESekretariatLekarzePielęgniarkiGodziny odwiedzinGodziny odwiedzinOrdynator
     dni powszedniesoboty niedziele i święta 
1.Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii(32) 624 – 73 - 6832) 624 – 73 – 65(32) 624 – 73 - 6614.00 do 18.0012.00 do 18.00 p.o. lek. med. Marzena Piórko specjalista anestejologii i intensywnej terapii
2.Oddział Chirurgii Ogólnej(32) 624 – 72 – 07(32) 624 – 72 – 25(32) 624 – 72 -  2414.00 do 18.0012.00 do 18.00lek. med. Andrzej Zieliński– II st. specjalizacji z chirurgii ogólnej
3. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej(32) 624 – 72 – 07(32) 624 – 72 - 01(32) 624 – 72 - 0414.00 do 18.0012.00 do 18.00
dr n. med. Leszek Wiórek – II st. specjalizacji z chirurgii onkologicznej, II st. specjalizacji z chirurgii ogólnej
4.Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej(32) 624 – 72 - 37(32) 624 – 72 – 48(32) 624 – 72 - 4914.00 do 18.0012.00 do 18.00dr n. med. Piotr Kusiak – II st. specjalizacji z ortopedii i traumatologii
5.Oddział Chorób Płuc i Chemioterapii(32) 624 – 73 – 5432) 624 - 73 – 44(32) 624 – 73  - 4814.00 do 18.0012.00 do 18.00dr n. med. Rafał Harat – II st. specjalizacji z chorób płuc, I st. specjalizacji z chorób wewnętrznych
6.Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii(32) 624 -  72 – 90(32) 624 – 72 – 74(32) 624 – 72 - 9314.00 do 18.0012.00 do 18.00dr n. med. Jacek Szymkowiak – II st. specjalizacji z endokrynologii, II st. specjalizacji z chorób wewnętrznych
7.Oddział Kardiologiczny(32)  624 -  72 – 36(32)  624 – 72 - 57(32)  624 – 72 - 5614.00 do 18.0012.00 do 18.00dr n. med. Jacek Nowak – II st. specjalizacji z kardiologii II, st. specjalizacji z chorób wewnętrznych
8.Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych32) 624 – 73 – 31(32) 624 - 73 – 26(32) 624 – 73 - 2814.00 do 18.0012.00 do 18.00dr n. med. Maciej Kiersztejn – II st. specjalizacji z nefrologii, II st. specjalizacji z chorób wewnętrznych
9.Oddział Neonatologiczny 32) 624 – 71 – 63(32) 624 – 71 - 6514.00 do 18.0012.00 do 18.00lek. med. Dorota Stolarska specjalista neonatologii
10.Oddział Neurologiczny(32) 624 – 70 – 78(32) 624 – 70 – 74(32) 624 – 70 – 77 14.00 do 18.0012.00 do 18.00lek med. Anna Buczak-Sala – II st. specjalizacji z neurologii   
11.Oddział Pediatryczny(32) 624 –70 - 94(32) 624 - 70 - 87(32) 624 – 70 – 9014.00 do 18.0012.00 do 18.00lek. med. Bogusława Stepanik – specjalista pediatrii
12.Oddział Położniczo – Ginekologiczny(32) 624 – 71 – 89(32) 624 – 71 – 81(32) 624 – 71 - 8414.00 do 18.0012.00 do 18.00dr n med. Maciej Bodzek – II st. specjalizacji z położnictwa i ginekologii  
13.Oddział Psychiatryczny(32) 624 – 76 - 41(32) 624 – 71 – 46(32) 624 – 71 - 4014.00 do 18.0012.00 do 18.00lek. med. Aldona Świętojańska-Leśniańska – II st. specjalizacji z psychiatrii
14.Oddział Rehabilitacji Neurologicznej(32) 624 – 71 – 02(32) 624 – 71 - 18(32) 624 – 71 - 2114.00 do 18.0012.00 do 18.00lek. med. Lucyna Wentrys – II st. specjalizacji z rehabilitacji medycznej, I st. specjalizacji z pediatrii
15.Oddział Rehabilitacyjny Ogólny(32) 624 – 71 – 02(32) 624 – 71 - 01(32) 624 – 71 - 0414.00 do 18.0012.00 do 18.00lek. med. Lucyna Wentrys – II st. specjalizacji z rehabilitacji medycznej, I st. specjalizacji z pediatrii
16.Oddział Udarowy(32) 624 – 70 – 78(32) 624 – 70 – 74(32) 624 – 70 – 77 14.00 do 18.0012.00 do 18.00lek med. Anna Buczak-Sala – II st. specjalizacji z neurologii   
17.Oddział Urologiczny(32) 624 – 73 – 07(32) 624 – 73 - 09(32) 624 – 73 – 1214.00 do 18.0012.00 do 18.00dr n. med. Kazimierz Rajchel  – II st. specjalizacji z urologii, I st. specjalizacji z chirurgii ogólnej
18Stacja Dializ (32) 624 - 73 – 81(32) 624 – 73 -82  dr n. med. Maciej Kiersztejn – II st. specjalizacji z nefrologii, II st. specjalizacji z chorób wewnętrznych
19.Szpitalny Oddział Ratunkowy(32)  624 - 70 – 08(32) 624 – 74- 94(32) 624 – 74- 95  lek. med. Nazarij Koziar – specjalista medycyny ratunkowej
20Oddział Dzienny Psychiatryczny(32)  32-624-75-99    lek.med. Piotr Masternak –II st. specjalizacji z psychiatrii