Adres do korespondencji:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów

NIP 628 19 16 916

Dziennik podawczy

tel. 32 624 70 00

fax 32 623 22 60

Sekretariat główny Szpitala

tel. 32 624 70 29

Telefony - centrala
32 624 77 77

Fax:
32 623 94 28 

Adres e-mail:

e-mail:

WWW http://szpital-chrzanow.pl/

Konta bankowe Szpitala:


BANK PEKAO S.A.
konto podstawowe:
38 1240 4748 1111 0000 4877 1892
konto pomocnicze - fundusz socjalny:
37 1240 4748 1111 0000 4873 2819 

 

Rejestracja Izby Przyjęć
tel. 32 624 75 00

 Rejestracja ogólna
tel. 32 624 75 37 
 

Rejestracja Podstawowej
Opieki Zdrowotnej

tel. 32 624 76 31 

 Rejestracja SOR
tel. 32 624 70 08 
       
Pełnomocnik
ds. Praw Pacjenta

tel. 32 624 70 10
 Szkoła Rodzenia
Informacje można uzyskać
we wtorki i czwartki od 15:00 do 16:00
pod nr tel. 32 624 71 88
 Dział
Finansowo-Księgowy

tel. 32 624 70 12
 Dział
Organizacji i Kadr

tel. 32 624 70 06,
32 624 75 10
       
Dział Kontraktów
Medycznych i Statystyki

tel. 32 624 70 07,
32 624 70 09
 Sekcja Zamówień Publicznych
tel. 32 624 70 34
 Dział Informatyki
tel. 32 624 70 25
 Rzecznik Prasowy