TAGI:

Pomoc w uzyskaniu wsparcia socjalnego można uzyskać w Sekcji Koordynacji Opieki.

Pracownik Socjalny przyjmuje w godzinach od 7:00 do 14:35, od poniedziałku do piątku, numer telefonu: 539 671 623

pawilon D szpitala, I piętro, pokój obok Krwiodawstwa.

 

Kto może zwrócić się o pomoc:

 - pacjent przebywający na oddziale szpitala lub rodzina w imieniu pacjenta.

 

Jakie można uzyskać wsparcie ze strony Pracownika Socjalnego:

- wsparcie emocjonalne dla rodziny i pacjenta przebywającego w szpitalu,

- złożenie wniosku do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego lub Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego,

- informacja na temat organizacji opieki dla pacjenta po wyjściu ze szpitala,

- informowanie o procedurach jakie występują w różnych instytucjach,

- kontakty z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz instytucjami,

- pomoc osobom bezdomnym, samotnym, które przebywają w szpitalu,

- informacja o procedurze pochówku,

- wszelka pomoc dotycząca spraw socjalnych pacjenta przebywającego w szpitalu.