Regulaminy obowiązujące w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE

Regulamin dla odwiedzających

Regulamin dla pacjentów hospitalizowanych

Regulamin dla rodziców, opiekunów towarzyszących dziecku w Oddziale Pediatrycznym

Regulamin Oddziału Psychiatrycznego

Zasady uczestnictwa pacjenta w zajęciach terapeutycznych w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym

Regulamin przebywania osób towarzyszących na Bloku Porodowym

Regulamin Parkingu Płatnego Niestrzeżonego na terenie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - pobierz