TAGI:

 numery telefonów i e-maile do pobrania

 

Numery telefonów / e-maile

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul Topolowa 16,

32-500 Chrzanów

e-mail:

Centrala

tel. 32 624 77 77

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

tel. 32 624 70 08, 32 624 74 95

e-mail:

 

Rejestracja ogólna

tel. 32 624 75 37, 32 624 75 36, 507 124 142

e-mail:

 

Rejestracja Izby Przyjęć Planowych

Tel. 32 624 74 15 (w godz. 7-10)

Poradnia - pacjenci DILO

tel. 500 784 162 (w godz. 8-13)

 

Rejestracja - Poradnia POZ

tel. 32 624 76 31

Lekarz – 32 624 76 30

e- mail:

 

PRACOWNIE

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownia COVID-19

Rejestracja tel. 32 624 74 48

Analityka – 32 624 74 56

Bakteriologia – 32 624 74 48

Serologia transfuzjologiczna – 32 624 74 61

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

tel. 32 624 74 09, 32 624 74 14

 

Zakład Rehabilitacji

tel. 32 624 74 75 (w godz.9-10,13-14)

 

Pracownia Endoskopii

tel. 32 624 73 74

 

Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

Pracownia Echokardiografii - 32 624 75 24

Pracownia Holterowska - 32 624 75 25

Pracownia Prób Wysiłkowych - 32 624 75 25

Gabinet EKG - 32 624 75 22

 

Pracownia Histopatologii

tel. 32 624 76 20

 

Pracownia EMG i EEG – rejestracja

tel. 32 624 75 05

 

ODDZIAŁY

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefony:

Lekarze – 32 624 73 65

Sekretariat -32 624 73 68

Pielęgniarki – 32 624 73 66

e-mail:

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

Telefony:

Lekarze – 32 624 72 25

Sekretariat -32 624 72 07

Pielęgniarki – 32 624 72 24

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Telefony:

Lekarze – 32 624 72 01

Sekretariat -32 624 72 07

Pielęgniarki – 32 624 72 04

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Telefony:

Lekarze – 32 624 72 48

Sekretariat -32 624 72 37

Pielęgniarki – 32 624 72 49

 

Oddział Chorób Płuc i Chemioterapii

Telefony:

Lekarze – 32 624 73 44

Sekretariat -32 624 73 54

Pielęgniarki – 32 624 73 48

Pielęgniarki (Pododdział Chemioterapii) – 32 624 73 53

 

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Telefony:

Lekarze – 32 624 72 90, 32 624 77 77

Sekretariat -32 624 72 74, 32 624 72 72

Pielęgniarki – 32 624 72 93, 32 624 72 76

e-mail:

 

Oddział Chirurgii Kardiologiczny

Telefony:

Lekarze – 32 624 72 57

Sekretariat -32 624 72 36

Pielęgniarki – 32 624 72 56

e-mail:

 

Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych

Telefony:

Lekarze – 32 624 73 26

Sekretariat -32 624 73 31

Pielęgniarki – 32 624 73 28

 

Oddział Neonatologiczny

Telefony:

Lekarze – 32 624 71 63

Pielęgniarki – 32 624 71 65

e-mail:

 

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy

Telefony:

Lekarze – 32 624 70 74

Sekretariat -32 624 70 78

Pielęgniarki – 32 624 70 77

e-mail:

 

Oddział Pediatryczny

Telefony:

Lekarze – 32 624 70 87

Sekretariat -32 624 70 94

Pielęgniarki – 32 624 70 90

 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Telefony:

Lekarze – 32 624 71 81

Sekretariat -32 624 71 89

Pielęgniarki – 32 624 71 84

e-mail:

 

Oddział Urologiczny

Telefony:

Lekarze – 32 624 73 09

Sekretariat -32 624 73 07

Pielęgniarki – 32 624 73 12

 

Oddział Psychiatryczny

Telefony:

Lekarze – 32 624 76 46

Sekretariat -32 624 76 41

Pielęgniarki – 32 624 76 40

e-mail:

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny)

tel. 32 624 75 99

 

Oddział Rehabilitacji Ogólny

Telefony:

Lekarze – 32 624 71 01

Sekretariat -32 624 71 02

Pielęgniarki – 32 624 71 04

e-mail:

 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Telefony:

Lekarze – 32 624 71 18

Sekretariat -32 624 71 02

Pielęgniarki – 32 624 71 21

e-mail:

 

Stacja Dializ

Telefony:

Lekarze – 32 624 73 81

Pielęgniarki – 32 624 73 82, 32 624 73 84