WEZWANIE POMOCY MEDYCZNEJ W STANACH NAGŁEGO
ZAGROŻENIA ŻYCIA

Numer 112 jest ogólnoeuropejskim numerem alarmowym, używanym zarówno w sieci telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. W Polsce jednak wciąż, obok numeru 112, obowiązują inne numery alarmowe, takie jak 997 (policja), 998 (straż pożarna) czy 999 (pogotowie ratunkowe).

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony numer 728 112 112.

Operatorzy numerów alarmowych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego obsługują zgłoszenia dotyczące m.in.:

DZWOŃ tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach,
takich jak:

Rozmowa z operatorem numerów alarmowych: