TAGI:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie informuje, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. realizuje bezpłatne programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tj:

1.  Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy, który obejmuje badania mammograficzne u kobiet w wieku od 50 do 69 lat (tj. urodzonych w latach 1951-1970), ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 2 lat nie poddawały się badaniu lub otrzymały pisemne wskazanie do wykonania kolejnej mammografii po upływie roku. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pawilon B, I piętro, tel. 32 624 74 14 w dniach : poniedziałek- piątek: g. 8.00 - 14.00.

2.   Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki, który adresowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (tj. urodzonych w latach 1951-1970) skierowanych z etapu badań podstawowych przez lekarza radiologa po wykonaniu badania mammograficznego. Porada obejmuje – badanie lekarza specjalisty, skierowanie na dalsze badania, ocena wyników przeprowadzonych badań dodatkowych - USG, biopsja i postawienie diagnozy.

Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Centralnej Rejestracji tel. (032) 624 75 36, 624 75 37, w dniach:poniedziałek- piątek: g. 07.00 -17.00. Porada udzielana jest bezpłatnie w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie ul. Topolowa 16 w Poradni Onkologicznej, pawilon D, parter, w dniach: poniedziałek: 10.00 - 17.40, środa: 8.00 -14.30.

3.   Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy, który obejmuje badania cytologiczne u kobiet w wieku od 25 do 59 lat (tj. urodzone w latach 1995-1961). Badania przeprowadzane są raz na 3 lata. Porada obejmuje – wywiad, pobranie cytologii, ocenę wyniku cytologii, edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Poradni Ginekologicznej, pawilon D, parter, nr tel. 32 624 75 41 w dniach:, wtorek: 09.00 - 12.00, środa: 10.00 - 13.00, czwartek: 10.00 - 14.00, piątek: 8.00 -12.00. 

4.   Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki, który obejmuje badanie kolposkopowe,  

   pobranie wycinków do badania histopatologicznego, postawienie diagnozy.

Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Poradni Ginekologicznej, pawilon D, parter, nr tel. 32 624 75 41 w dniach:, poniedziałek: 08.00-12.00, wtorek: 10.00-14.00, środa: 10.00-14.00, czwartek: 10.00-14.30, piątek: 09.00-13.00.

Przy zapisie na w/w badania należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, PESEL, przynależność do NFZ.