Rejestracja: po ustaleniu terminu odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 13.30  pod nr telefonu - (32) 624 75 05

Pracownia EMG - lokalizacja: pawilon A, piętro I, przy Oddziale Neurologicznym
Pracownia EEG - lokalizacja: pawilon D, piętro I.

W pracowni EMG wykonywane są następujące badania: EMG nerwu, EMG mięśnia, EMG potencjału (VEP potencjał wzrokowy), EMG próba miasteniczna, EMG potencjał somatosensoryczny, Badanie inching nerwu łokciowego (rowka).

Pracownie wykonują badania dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Znaczącą grupę tych pacjentów stanowią pacjenci z poradni przyszpitalnej, jak również pacjenci skierowani z innych jednostek, w oparciu o podpisaną umowę współpracy.
Personel opisujący badania posiada certyfikat uprawniający do oceny i opisywania badań EEG i EMG.