Rejestracja PAWILON B- PIĘTRO I tel. (32) 624 74 48

Telefony

Analityka  (32) 624 74 56 
Bakteriologia (32) 624 74 48
Serologia transfuzjologiczna (32) 624 74 61 

 

Kierownik: mgr Joanna Fijołek

Profil i specyfika zakładu
Zakład diagnostyki funkcjonuje w trybie ciągłym, całodobowym. Wykonuje szeroki panel badań diagnostycznych. Priorytetowo wykonuje pełny zakres badań analityki mikrobiologii i serologii transfuzjologicznej dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu. W warunkach ambulatoryjnych z zakładu korzystają pacjenci zadeklarowani do POZ przy Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, poradni przyszpitalnych, jak również skierowani z innych zakładów opieki zdrowotnej, z którymi posiadamy podpisane umowy współpracy oraz pacjenci prywatni.
Jako jedyne na terenie powiatu chrzanowskiego laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne dla pacjentów w warunkach ambulatoryjnych, obsługując teren około 120 tys. jego mieszkańców. Atutem zakładu jest wykwalifikowana i doświadczona kadra diagnostów i personelu medycznego, która systematycznie doskonali umiejętności zawodowe.
Możliwości diagnostyczne:
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej posiada wysokiej klasy aparaturę laboratoryjną: analizator biochemiczny, analizator hematologiczny, analizator immunologiczny, analizator gazometrii, analizator koagulologiczny.


Zakład diagnostyki laboratoryjnej obejmuje :


PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ wykonuje badania


LABORATORIUM ANALITYCZNE wykonuje badania z następujących dziedzin


SEROLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA wykonuje badania:


Informacje dodatkowe

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej uczestniczy w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności badań w Mikrobiologii ,,POLMICRO". Laboratorium Analityczne bierze udział w Ogólnopolskiej Kontroli Jakości prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz w zewnętrznej kontroli jakości m.in.:,,Labquality", ,,IQAS". Serologia Transfuzjologiczna uczestniczy w kontroli jakości badań serologicznych przeprowadzanych przez RCKiK w Krakowie oraz przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Punkt pobrań ZDL:

Pracownia Mikrobiologii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie wykonuje badania "kał na nosicielstwo w kierunku Salmonell i Shigella" na podstawie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego do wykonywania w/w badania   do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:

Materiał do badań (kał) przyjmowany jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 12:00 w Punkcie Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (pawilon B, I piętro) Szpitala.

Cena badania: 88,00 zł.

W zależności od liczby zlecanych badań istnieje możliwość negocjacji ceny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel.: 32 624 74 48

Serdecznie zapraszamy!