Dyrekcja Szpitala  

Dyrektor Szpitala: mgr Artur Baranowski

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: lek. med. Izabela Kiełbalska
tel. 32 624 70 32

Naczelna Pielęgniarka:  Joanna Synal
tel. 32 624 70 02

Z-ca Dyrektora ds. Logistyki i Infrastruktury: mgr inż. Urszula Bogdan
tel. 32 624 70 85

Główny Księgowy: mgr Edward Cieciak
tel. 32 624 70 03

Kierownik Działu Organizacji i Kadr: mgr Beata Kenig
tel. 32 624 70 05

Kierownik Działu Kontraktów Medycznych i Statystyki: mgr Celina Bryk
tel. 32 624 70 04

Pełnomocnik ds Praw Pacjenta: mgr Wioletta Rudol

tel. 32 624 70 10

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

tel. 664 083 310

   
Jednostka nadrzędna – podmiot tworzący Starostwo Powiatowe w Chrzanowie