TAGI:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie dysponuje 448 łóżkami na 18 oddziałach szpitalnych, w tym 20 łóżeczkami noworodkowymi, 18 specjalistycznymi poradniami przyszpitalnymi, zakładami diagnostycznymi, zakładem rehabilitacyjnym, ośrodkami leczenia dziennego  i domowego (stacja dializ, chemioterapia ambulatoryjna i jednodniowa, dzienny oddział psychiatryczny, zespół leczenia środowiskowego/domowego, tlenoterapia domowa) oraz podstawową opieką zdrowotną. W ramach systemu ratownictwa medycznego w szpitalu funkcjonuje szpitalny oddział ratunkowy zintegrowany z zespołami wyjazdowymi pogotowia.

Szpital świadczy usługi medyczne na rzecz ubezpieczonych w NFZ w ramach kontraktów w następujących rodzajach świadczeń zdrowotnych: