TAGI:

Nr przetargu: 16/2020

Data ogłoszenia: 2020-02-21

Przedmiot przetargu

Dostawa leku benralizumab ( program lekowy- nowy pacjent)

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych

– art. 4 pkt.8 ustawy PZP (wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro).

 

  1. Przedmiot zamówienia:j.w
  2. Rodzaj zamówienia: Dostawa
  3. Tryb postępowania: art. 4 pkt.8 ustawy PZP
  4. Termin składania ofert: 02.03.2020

Dokumenty do pobrania: