Szpital Powiatowy w Chrzanowie informuje, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. realizuje bezpłatne programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,m.in.:

Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki, który obejmuje badanie kolposkopowe, pobranie wycinków do badania histopatologicznego, postawienie diagnozy.

Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Poradni Ginekologicznej, pawilon D, parter, nr tel. 32 624 75 41 w dniach poniedziałek: 8.00 - 12.00, wtorek: 10.00 - 14.00, środa: 10.00 - 14.00, czwartek: 10.00 - 14.30, piątek: 9.00 - 13.00.

Przy zapisie na ww. badania należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, PESEL, przynależność do NFZ.