NOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  1. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej - pobierz
  2. Upoważnienie do odbioru wyników badań - wzór
  3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz
  4. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej - pobierz
  5. Odpłatność za dokumentację medyczną - pobierz
  6. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących - pobierz
  7. Zgoda/brak zgody na przywrócenie na listę oczekujących - pobierz
  8. Instrukcja postępowania z dokumentacją medyczną - pobierz
  9. Ankieta kwalifikująca do udzielenia świadczenia medycznego - pobierz

Mając na uwadze zapewnienie poufności informacji dotyczących stanu zdrowia Pacjentów wprowadzone zostało do użytku, pisemne upoważnienie do odbioru wyniku badania rentgenowskiego przez inne osoby. Upoważnienie powinien pacjent przekazać osobie odbierającej wyniki jego badań, jeżeli nie jest w stanie osobiście ich odebrać. Upoważnienie może być wypisane na druku dostępnym w rejestracji ZDO, stornie internetowej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie http://www.szpital-chrzanow.pl lub odręcznie, zawierające informacje, tak jak we wzorze.