PAWILON B PARTER

Rejestracja:
Rejestracja osobista - poniedziałek od 7.15 do 11.00
- wt.-pt. od 10.00 do 13.00

Rejestracja telefoniczna - poniedziałek od 11.00 do 13.00
- wt. - pt. od 9.00 do 10.00 oraz od 13.00 do 14.00

(pod numerem tel. 32 624 74 75)

Pacjent ma 14 dni roboczych na dostarczenie oryginału skierowania. Oryginał skierowania może być dostarczony osobiście, za pośrednictwem osób drugich lub pocztą.    

Powyższe dotyczy głównie pacjentów rejestrujących się telefonicznie.

E-Rejestracja do Zakładu Rehabilitacji

Regulamin elektronicznej rejestracji pacjenta do zakładu rehabilitacji

Zakład czynny:
Od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 18:00

Kierownik: mgr Aneta Żegleń – specjalista 1st.rehabilitacji ruchowej

Profil i specyfika zakładu:
Zakład świadczy usługi z zakresu fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych i domowych oraz na rzecz oddziałów szpitalnych, w tym oddziałów rehabilitacji realizując zabiegi dla pacjentów hospitalizowanych w ramach kontraktu z NFZ.

Zakres świadczeń:
1. Zabiegi kinezyterapeutyczne:

2. Zabiegi fizykoterapeutyczne:

3. Hydroterapia:

4. Masaż