Potrzebujesz pomocy psychologicznej, prawnej lub socjalnej? Jesteś świadkiem przemocy lub niepokoisz się o swoich bliskich? Oto lista miejsc, do których możesz się zwrócić w takich sytuacjach. Dzwoń lub pisz.

112 - Numer alarmowy

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa.
116111.pl

800 080 222 - Telefon dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa, czat.
liniadzieciom.pl

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
Czynny od poniedziałku do piątku 12.00–15.00. Pomoc telefoniczna, mailowa.
800100100.pl

800 12 12 12 - Telefon Rzecznika Praw Dziecka - pomoc psychologiczna i prawna, telefon interwencyjny. Czynny od poniedziałku do piątku 8.15–16.00
brpd.gov.pl

800 120 002 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa. Pomoc psychologiczna i prawna. Informacja o procedurze zakładania Niebieskiej Karty.
niebieskalinia.info

22 668 70 00 - Niebieska linia, telefon dla osób doznających przemocy
Czynny codziennie od 12.00-18.00. Pomoc psychologiczna i prawna. Informacja o procedurze zakładania Niebieskiej karty.
niebieskalinia.pl

600 070 717 - Telefon interwencyjny przy Centrum Praw Kobiet
Czynny codziennie, całodobowo.

22 621 35 37 - Telefon zaufania przy Centrum Praw Kobiet. Czynny od poniedziałku do piątku 10.00–16.00. Pomoc telefoniczna, mailowa. Pomoc psychologiczna i prawna.
cpk.org.pl

888 88 33 88 - Telefon dla kobiet doświadczających przemocy przy fundacji Feminoteka
Czynny od poniedziałku do piątku 8.00–20.00. Pomoc psychologiczna i prawna.
feminoteka.pl

Twój Parasol - Aplikacja mobilnawww.twojparasol.pl dla osób doświadczających przemocy. Umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych na numer alarmowy policji. Oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych, które ukrywa prawdziwą funkcję aplikacji dla bezpieczeństwa użytkowników.

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Czynny od poniedziałku do piątku 9.30-15.30, bezpłatny.

800 120 148 - Zatrzymać przemoc – anonimowa policyjna linia specjalna
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny.

800 702 222 - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny,
liniawsparcia.pl

800 012 005; 22 255 22 50 - Telefon Pogadania dla seniorów
Czynny codziennie 15.00–20.00,
telefonpogadania.pl

116 123 - Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych
Czynny codziennie 14.00–22.00, bezpłatny.

22 594 91 00 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji
Czynne środa i czwartek 17.00–19.00,
forumprzeciwdepresji.pl

800 108 108 - Linia wsparcia dla osób po stracie bliskich przy fundacji Nagle Sami
Czynna od poniedziałku do piątku 14.00–20.00, bezpłatny,
naglesami.org.pl

800 111 123 - Tumbolinia dla dzieci i młodzieży i ich bliskich przeżywających żałobę
Czynny od poniedziałku do piątku 12.00-18.00,
tumbopomaga.pl

22 628 52 22 - Telefon zaufania dla osób LGBT+ przy fundacji Lambda
Czynny od poniedziałku do piątku 18.00-21.00,
lambdawarszawa.org

574 411 981 - Telefon dla pracowników służby zdrowia i ich bliskich przy Ośrodku Psychoterapii INTRA– umożliwia umawianie na bezpłatne konsultacje psychologiczne.
Czynny od poniedziałku do piątku 12.00-18.00,
osrodekintra.pl

22 290 20 50 - Bezpłatna pomoc prawna dla pracowników służby zdrowia przy Okręgowej Radzie Adwokackiej (Warszawa). Czynny od poniedziałku do piątku 9.00-18.00.
Dostępna również pomoc mailowa pod adresem:
ora-warszawa.com.pl,
    

800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
Czynna poniedziałek 10.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00. Kontakt mailowy: rpo.gov.pl,            

800 190 590 - Infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta
Czynna poniedziałek - piątek 8.00-20.00,
gov.pl/web/rpp/

 

 

Inne ważne strony, na których znajdziesz listę miejsc oferujących pomoc i potrzebne informacje – materiały edukacyjne i informacyjne

 • fdds.pl – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się profilaktyką przemocy wobec dzieci, pomocą dzieciom jej doświadczającym i ich opiekunom (psychologiczna, medyczna, prawna).
 • kopd.pl – Komitet Ochrony Praw Dziecka zajmuje się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Zawiera informację o prowadzonej przez KOPD pomocy psychologicznej i prawnej.
 • interwencjakryzysowa.pl – strona zawiera listę Ośrodków Interwencji Kryzysowej oferujących pomoc psychologiczną i prawną na terenie całego kraju.
 • pcpr.info – strona zawiera listę Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na terenie całego kraju.
 • ops.pl – strona zawiera listę Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie całego kraju.
 • um.warszawa.pl/antyprzemocowa– strona Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa zawierająca informacje o możliwościach uzyskania pomocy dla osób doświadczających przemocy. Możliwość kontaktu również pod numerem 19 115.
 • poznan.pl – strona Urzędu Miasta Poznań, zakładka „Wsparcie psychologiczne”. Zawiera listę miejsc udzielających wsparcia psychologicznego, w tym pomoc dla osób niesłyszących oraz cudzoziemców (języki: angielski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, arabski).
 • przemoc.edu.pl– wielkopolska kampania społeczno-edukacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Informacje o miejscach, które zajmują się pomocą dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc i świadków takich zachowań.
 • ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie – lista psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego.

WEZWANIE POMOCY MEDYCZNEJ W STANACH NAGŁEGO
ZAGROŻENIA ŻYCIA

Numer 112 jest ogólnoeuropejskim numerem alarmowym, używanym zarówno w sieci telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. W Polsce jednak wciąż, obok numeru 112, obowiązują inne numery alarmowe, takie jak 997 (policja), 998 (straż pożarna) czy 999 (pogotowie ratunkowe).

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony numer 728 112 112.

Operatorzy numerów alarmowych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego obsługują zgłoszenia dotyczące m.in.:

 • zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa,
 • zagrożenia mienia i środowiska (sytuacje nagłe),
 • zagrożenia czyjejś wolności,
 • przestępstw lub zakłócania porządku publicznego,
 • kiedy niezbędne jest natychmiastowe działanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

DZWOŃ tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach,
takich jak:

 • wypadki drogowe,
 • silne krwawienia i uszkodzenia ciała,
 • omdlenia i utrata świadomości,
 • pożary, przypadki porażenia prądem,
 • kradzieże, włamania, rozboje i inne przypadki użycia przemocy,
 • podejrzenie prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających,
 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 • inna sytuacja nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Rozmowa z operatorem numerów alarmowych:

 • operator po odebraniu połączenia przedstawi się swoim numerem służbowym (nigdy nie podaje swoich danych osobowych) i zapyta, w czym może pomóc,
 • bardzo krótko opisz zdarzenie, które chcesz zgłosić,
 • odpowiadaj na pytania operatora numerów alarmowych - kolejność zadawanych pytań nie jest przypadkowa, a ich treść jest niezbędna do pozyskania kluczowych informacji dla służb ratunkowych,
 • podaj dokładny adres lub sposób dotarcia na miejsce zdarzenia (województwo, powiat, gminę, miasto, a także nazwę ulicy, na której miało miejsce zdarzenie, numer najbliższego budynku) lub inne dane umożliwiające szybkie zlokalizowanie miejsca zdarzenia,
 • udziel dodatkowych informacji, o które poprosi Cię operator numerów alarmowych,
 • podaj swoje dane tak, aby służby mogły się z Tobą skontaktować w przypadku takiej konieczności, nie rozłączaj się do czasu wyraźnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
 • po zakończonej rozmowie staraj się nie korzystać ze swojego telefonu, aby umożliwić służbom oddzwonienie do Ciebie w celu pozyskania dodatkowych informacji,
 • w przypadku zmiany sytuacji już po dokonaniu zgłoszenia, wykonaj ponowne połączenie na numer alarmowy 112,
 • w zgłoszeniach o charakterze medycznym, po uzyskaniu istotnych informacji, operator przełączy Cię do dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego, który dopyta o kwestie medyczne, i który pomoże udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Szanowny Pacjencie,

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, do którego zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze transportują osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.